ساعات مطب :

شنبه و سه شنبه : ساعت ۱ظهر لغایت ۵ عصر.

 یکشنبه و چهار شنبه : ساعت ۳/۵تا ۷ عصر.

 (با تعیین وقت قبلی )

لازم به ذکر است که برای اعمال جراحی و زایمان این بیمارستانها با تمام بیمه های تکمیلی طرف قرارداد هستند. ضمنا انجام زایمان طبیعی بی درد هم در هردو بیمارستان مقدور است.

فرم تعیین وقت اینترنتی

تکمیل فرم های ستاره دار الزامی است. پس از تایید و یا لغو وقت درخواستی شما، یک ایمیل و SMS به شما ارسال خواهد شد.

*
*
*
*
*
ثبت وقت

در حال ارسال درخواست تعیین وقت...